Använd DA för att se platser OSDBMA TF216
Ett fel i Amadeus gör att flighten TF216 OSDBMA presenteras som fullbokad. Detta stämmer inte så använd tillsvidare Direct Access för att kunna sälja platser på sträckan.