Marknadsaktiviteter

Annonsera ombord

Vill du synas ombord hos oss?
Malmö Aviation erbjuder möjligheten att annonsera ombord på våra flygplan genom reklam på stolsryggar, i stolsfickan eller i matboxen. Under 1 månads annonsering nås ca 110 000 resenärer. Vår primära målgrupp är affärsresenärer.

Vill du veta mer om annonsering ombord?

Kontaktperson: Joakim Saglind
Företag: Elite Media
Telefon 08-40020564 alternativ 076-027 61 00
joakim@elite-media.se 

Är du intresserad av att annonsera i vårt ombordmagasin GRIP?
Tag kontakt med Hans Roos af Hjelmsäter på GRIP Malmö Aviation Magazine, 070-713 28 07.

GRIP - mediarkiv »


Sponsring

Riktlinjer för sponsringsförslag 
Malmö Aviation sponsrar projekt inom sport, kultur och det humanitära området. Vår sponsring är en integrerad del av företagets marknadskommunikation, varför samtliga sponsringsförslag utvärderas i enlighet med riktlinjerna för denna.

Malmö Aviations sponsringsprojekt ska:

  • vara riktade till vår primära målgrupp - affärsresenärerna - och ska stärka vår profil "vi bryr oss"
  • Ge oss branschexklusivitet inom kategorin flygbolag  
  • Äga rum i alla eller några av de inrikesregioner vi trafikerar - Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Östersund. 
  • Ligga i linje med vår miljöpolicy 

Malmö Aviation sponsrar inte:

  • Religiöst eller politiskt bundna organisationer.
  • Riskfyllda aktiviteter såsom vissa motor- och äventyrssporter.

Malmö Aviation tar endast emot sponsringsförslag skriftligen.

Inskickade förslag ska innehålla: 

  • Information om projektet och arrangören. 
  • En lista över andra sponsorer som hittills tackat ja till förslaget. 
  • En lista över vad Malmö Aviation erbjuds som sponsor och vilken koppling detta har till oss som företag och våra produkter. 
  • Tidsram och deadlines. 

Sponsringsförslag skickas till: Malmö Aviation, Att: Anette Friberg, Box 37, 201 20 Malmö. Du kan även skicka e-post till: anette.friberg@malmoaviation.se  

Varje mottaget förslag besvaras skriftligen av vår sponsringsavdelning inom tre veckor.