Från och med den 1 mars samordnar EU säkerhetsrutinerna på samtliga europeiska flygplatser. Slumpvisa kontroller av handbagage kommer att genomföras i syfte att upptäcka eventuella spår av explosiva ämnen, på samma sätt som idag görs på vissa flygplatser runt om i Europa. För dig som flyger innebär det att du kan bli slumpvis utvald för att visa upp ditt handbagage. Om kontrollen ger utslag kommer handbagaget att genomsökas av personalen i säkerhetskontrollen.

Regelboken

Bokning

Avvikelse i reserverat och faktiskt belopp på ditt konto

I samband med ordertillfället så gör vi en auktorisationskontroll. Det innebär att vi, för din och vår säkerhet, gör en kontroll på att ditt kort ej är spärrat/stulet samt att det finns täckning för köpet. Eftersom en och samma flygbiljett kan kombineras för resor till flera länder så används en gemensam valuta för denna auktorisation (USD). Auktorisationen innebär att vi reserverar ett belopp för detta köp. Denna spärr finns enbart hos banken och kommer ej oss tillgodo. Det är banken som ansvarar för att släppa spärrat belopp i samband med verklig dragning på kontot.

På grund av valutakursförändringar avviker ofta reservationsbeloppet från det verkliga beloppet. Detta är beklagligt men tyvärr oundvikligt då vi vill vara säkra på att ditt kort ej utnyttjas av obehörig.

Reserverat belopp korrigeras till det faktiska beloppet när kortet debiteras. Det faktiska beloppet är det man fått bekräftat i bokningsbekräftelsen.

Regler

Översikt biljettregler, inrikes

Översikt biljettregler, utrikes

Översikt biljettregler, Student & Pensionär

Översikt biljettregler, Ungdomar

Avbeställningsskydd
För att få återbetalning på biljetter som inte är återbetalningsbara enligt biljettregeln krävs att man skickar in ett läkarintyg till Malmö Aviation samt att ett avbeställningsskydd är köpt vid bokningstillfället.

Läs mer om avbeställningsskyddet här

Serviceavgifter

Lowflex, Flex och Fullflex, Student och ungdom, Pensionär

Bokning via Kostnad
Internet SEK 30
Contact center SEK 200
Flygplats/ Service Center SEK 200

Särskilda behov

Resa med barn
Ensamåkande barn inrikes

Ensamåkande barn (UM) mellan 5 och 11 år är välkomna att åka med Malmö Aviation, under förutsättning att assistans bekräftats.

Notera: För att ett barn som är mellan 5-11år skall få resa själv måste barnet bokas som ensamåkande (UM) eller att medföljande vuxen är 16 år eller äldre.

Vår mark- och kabinpersonal tar hand om barnet under resans gång och ser till att det blir en trygg och trevlig resa.

Bokning
UM-resa bokar du här eller via resebyrå.

Vi kan bara erbjuda denna tjänst på våra egna trafikerade linjer från/till Bromma - Göteborg/Malmö/Umeå/Östersund.

Även barn mellan 12 och 15 år har rätt att ansöka om assistans om denna finns tillgänglig, men UM-bokningar prioriteras då vi endast tillåter ett begränsat antaI platser för ensamåkande barn.

Man får inte kombinera olika resor. Hela resan måste vara gjord i en och samma bokning för barnet.

I samband med beställning av UM-resa behöver incheckningspersonalen uppgifter om namn, adress och telefonnummer både till den som lämnar och till den som hämtar barnet på respektive flygplats. För att underlätta vid incheckningen ber vi dig, om möjligt, att fylla i dokumentet nedan och ta med dig en utskrift till flygplatsen.

Blankett för ensamåkande barn kan du ladda hem här (pdf) »

Avresan
Barnet måste lämnas personligen av anhöriga (som angivits vid bokningstillfället) senast 45 minuter innan avresan. För utrikesresor gäller även att den som lämnar måste kunna legitimera sig.

Ensamåkande barn måste ha en UM-påse (erhålls av oss) som innehåller information om bokningen, barnets uppgifter samt vem som ska hämta barnet, inklusive adress och telefonnummer.

Notera: Den som lämnar barnet måste stanna kvar tills planet har lyft.

Senaste incheckningstid för ensamåkande barn:
Inrikes: 45 minuter före avgångstiden

Bagage
Tillåtet bagage ombord/handbagage är 50x40x25cm och får max väga 8kg
Övrigt bagage måste checkas in.

Ombord
Barnet leds ombord av vår personal efter att övriga resenärer stigit ombord. Vidare placeras barnet i den främsta stolsraden så att kabinpersonalen hela tiden kan ha uppsikt över det.

Ankomst
Vid ankomst till barnets destination följer representant från Malmö Aviation barnet in till flygplatsens överlämningspunkt och överlämnar till de anhöriga (som angivits vid bokningstillfället). Observera att vi inte lämnar barnet till någon som inte står inskriven i bokningen. Anhöriga måste kunna legitimera sig.

Överlämningspunkter på våra flygplatser:

Göteborg
Personer som möter ensamresande barn kontakta Malmö Aviations service center i god tid före ankomst för att sedan hänvisas att möta barnet vid ankomst gate.

Stockholm/Bromma
Barn överlämnas utanför dörrarna till ankomsthallen.

Umeå
Barn överlämnas i avgångshallen.

Malmö
Barn överlämnas vid dörrarna till ankomsthallen för inrikesflyg.

Åre/Östersund
Barn överlämnas vid Malmö Aviations service center i avgångshallen

Resa till och från flygplatsen
Ett ensamåkande barn får ej åka flygbuss, taxi eller flygtaxi på egen hand utan måste alltid lämnas och hämtas av anhöriga.

Ensamåkande barn utrikes

Ensamresande barn 2-11 år

Bokning för Utrikes destinationer: (Bryssel och Helsingfors)
Resan bokas via resebyrå eller direkt hos Malmö Aviation. För bokning hos Malmö Aviation, vänligen kontakta vårt Contact center.
Assistansen kostar 40 Euro per sträcka/per bokning.

I samband med beställning av UM-resa behöver incheckningspersonalen uppgifter om namn, adress och telefonnummer både till den som lämnar och till den som hämtar barnet på respektive flygplats. För att underlätta vid incheckningen ber vi dig, om möjligt, att fylla i dokumentet nedan och ta med dig en utskrift till flygplatsen.

Blankett för ensamåkande barn kan du ladda hem här (pdf) »

Ensamresande barn 12-15 år

Barn mellan 12-15 år har även rätt att ansöka om assistans för resan.  Bokning av resan kan göras på vår hemsida. Vänligen kontakta vårt Contact center för ansökan om assistans.

Avresan
Barnet måste lämnas och hämtas personligen av anhöriga (som angivits vid bokningstillfället) senast 60 minuter innan avresan. För utrikesresor gäller även att den som lämnar måste kunna legitimera sig.

Ensamåkande barn måste ha en UM-påse (erhålls av Swedavia på Bromma och SN Brussels på Bryssels flygplats) som innehåller information om bokningen, barnets uppgifter samt vem som ska hämta barnet, inklusive adress och telefonnummer.

Den som lämnar barnet måste stanna kvar tills planet har lyft.

Senaste incheckningstid för ett ensamåkande barn: Utrikes: 60 minuter före avgångstiden

Ombord
Barnet leds ombord av personal. Vidare placeras barnet i den främsta stolsraden så att kabinpersonal hela tiden kan ha uppsikt över det.

Ankomst
Vid ankomst till barnets destination följer representant från flygbolaget barnet in till ankomsthallen och överlämnar till de anhöriga (som angivits vid bokningstillfället). Observera att vi inte lämnar barnet till någon som inte står inskriven i bokningen. Anhöriga måste kunna legitimera sig.

Resa till och från flygplatsen
Ett ensamåkande barn får ej åka flygbuss, taxi eller flygtaxi på egen hand, utan måste alltid hämtas eller lämnas av anhöriga till/från flygplatsen.

Resa med barn

Ensamåkande barn inrikes
Ensamåkande barn utrikes
Resa med spädbarn 0-24 månader 

Ensamåkande barn inrikes

Ensamåkande barn (UM) mellan 5 och 11 år är välkomna att åka med Malmö Aviation, under förutsättning att assistans bekräftats.

Notera: För att ett barn som är mellan 5-11år skall få resa själv måste barnet bokas som ensamåkande (UM) eller att medföljande vuxen är 16 år eller äldre.

Vår mark- och kabinpersonal tar hand om barnet under resans gång och ser till att det blir en trygg och trevlig resa.

Bokning
UM-resa bokar du här eller via resebyrå.

Vi kan bara erbjuda denna tjänst på våra egna trafikerade linjer från/till Bromma - Göteborg/Malmö/Umeå/Östersund.

Även barn mellan 12 och 15 år har rätt att ansöka om assistans om denna finns tillgänglig, men UM-bokningar prioriteras då vi endast tillåter ett begränsat antaI platser för ensamåkande barn.

Man får inte kombinera olika resor. Hela resan måste vara gjord i en och samma bokning för barnet.

I samband med beställning av UM-resa behöver incheckningspersonalen uppgifter om namn, adress och telefonnummer både till den som lämnar och till den som hämtar barnet på respektive flygplats. För att underlätta vid incheckningen ber vi dig, om möjligt, att fylla i dokumentet nedan och ta med dig en utskrift till flygplatsen.

Blankett för ensamåkande barn kan du ladda hem här (pdf) »

Avresan
Barnet måste lämnas personligen av anhöriga (som angivits vid bokningstillfället) senast 45 minuter innan avresan. För utrikesresor gäller även att den som lämnar måste kunna legitimera sig.

Ensamåkande barn måste ha en UM-påse (erhålls av oss) som innehåller information om bokningen, barnets uppgifter samt vem som ska hämta barnet, inklusive adress och telefonnummer.

Notera: Den som lämnar barnet måste stanna kvar tills planet har lyft.

Senaste incheckningstid för ensamåkande barn:
Inrikes: 45 minuter före avgångstiden

Bagage
Tillåtet bagage ombord/handbagage är 50x40x25cm och får max väga 8kg
Övrigt bagage måste checkas in.

Ombord
Barnet leds ombord av vår personal efter att övriga resenärer stigit ombord. Vidare placeras barnet i den främsta stolsraden så att kabinpersonalen hela tiden kan ha uppsikt över det.

Ankomst
Vid ankomst till barnets destination följer representant från Malmö Aviation barnet in till flygplatsens överlämningspunkt och överlämnar till de anhöriga (som angivits vid bokningstillfället). Observera att vi inte lämnar barnet till någon som inte står inskriven i bokningen. Anhöriga måste kunna legitimera sig.

Överlämningspunkter på våra flygplatser:

Göteborg
Personer som möter ensamresande barn kontakta Malmö Aviations service center i god tid före ankomst för att sedan hänvisas att möta barnet vid ankomst gate.

Stockholm/Bromma
Barn överlämnas utanför dörrarna till ankomsthallen.

Umeå
Barn överlämnas i avgångshallen.

Malmö
Barn överlämnas vid dörrarna till ankomsthallen för inrikesflyg.

Åre/Östersund
Barn överlämnas vid Malmö Aviations service center i avgångshallen

Resa till och från flygplatsen
Ett ensamåkande barn får ej åka flygbuss, taxi eller flygtaxi på egen hand utan måste alltid lämnas och hämtas av anhöriga.

Ensamåkande barn utrikes

Ensamresande barn 2-11 år

Bokning för Utrikes destinationer: (Bryssel och Helsingfors)
Resan bokas via resebyrå eller direkt hos Malmö Aviation. För bokning hos Malmö Aviation, vänligen kontakta vårt Contact center.
Assistansen kostar 40 Euro per sträcka/per bokning.

I samband med beställning av UM-resa behöver incheckningspersonalen uppgifter om namn, adress och telefonnummer både till den som lämnar och till den som hämtar barnet på respektive flygplats. För att underlätta vid incheckningen ber vi dig, om möjligt, att fylla i dokumentet nedan och ta med dig en utskrift till flygplatsen.

Blankett för ensamåkande barn kan du ladda hem här (pdf) »

Ensamresande barn 12-15 år

Barn mellan 12-15 år har även rätt att ansöka om assistans för resan.  Bokning av resan kan göras på vår hemsida. Vänligen kontakta vårt Contact center för ansökan om assistans.

Avresan
Barnet måste lämnas och hämtas personligen av anhöriga (som angivits vid bokningstillfället) senast 60 minuter innan avresan. För utrikesresor gäller även att den som lämnar måste kunna legitimera sig.

Ensamåkande barn måste ha en UM-påse (erhålls av Swedavia på Bromma och SN Brussels på Bryssels flygplats) som innehåller information om bokningen, barnets uppgifter samt vem som ska hämta barnet, inklusive adress och telefonnummer.

Den som lämnar barnet måste stanna kvar tills planet har lyft.

Senaste incheckningstid för ett ensamåkande barn: Utrikes: 60 minuter före avgångstiden

Ombord
Barnet leds ombord av personal. Vidare placeras barnet i den främsta stolsraden så att kabinpersonal hela tiden kan ha uppsikt över det.

Ankomst
Vid ankomst till barnets destination följer representant från flygbolaget barnet in till ankomsthallen och överlämnar till de anhöriga (som angivits vid bokningstillfället). Observera att vi inte lämnar barnet till någon som inte står inskriven i bokningen. Anhöriga måste kunna legitimera sig.

Resa till och från flygplatsen
Ett ensamåkande barn får ej åka flygbuss, taxi eller flygtaxi på egen hand, utan måste alltid hämtas eller lämnas av anhöriga till/från flygplatsen.

Resa med spädbarn 0-24 månader

Barn under två år reser gratis inrikes om de sitter i knäet på medföljande vuxen. 

En vuxen kan resa med upp till två barn under två år. Man måste då lösa en egen biljett för det ena barnet och bilbarnstol/babyskydd måste medföras.

Observera att barnet inte får ha fyllt 2 år vid tillfället för avresan.

 • Vi accepterar endast bilbarnstolar med UN standard märkt ECR R 44.
 • Bilbarnstolen måste gå att fästa bakåtvänd
 • Exempel på godkända märken är:
  ActaGraco, Brio, Britax, AnatomicSittAB, Kiddy, Maxi-Cosi, Recaro, Team Tex in FR, Volvo Personvagnar AB

Maxmått på bilbarnstol/babyskydd:
Längd 65cm
Höjd 45cm

Batteridrivna rullstolar

Malmö Aviation erbjuder resenärer möjligheten att medföra batteridrivna rullstolar.

Observera att det endast är vissa typer av batteridrivna hjälpmedel vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig rörande mått,  typ av elektrisk enhet, m.m. 

Restriktioner för batteridrivna rullstolar/hjälpmedel
Följande restriktioner gäller för transport på Malmö Aviations linjer: 

 • Stolen skall väga inte mer än 50 kg
 • Stolen skall ha en höjd på inte mer än 60 cm *
 • Stolen skall ha en bredd på inte mer än 120 cm *
 • Stolen skall ha ett djup på inte mer än 120 cm *

* Ovan mått gäller för frakt av hjälpmedel. Går hjälpmedel att fällas ihop och fraktas liggande så gäller dessa mått. Tänk på att vissa batterier inte kan fraktas liggandes.

Endast vissa typer av batterier är godkända för flygtransport

Formulär
För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av ditt hjälpmedel är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och ditt hjälpmedel i ett formulär. 

Observera att formuläret skall skickas till Malmö Aviation senast 48 timmar  före planerad resa.

Information om hur Du reser med ditt hjälpmedel hittar du här »
Elektroniskt formulär hittar du här »

* Malmö Aviation accepterar inte Segway som incheckat bagage. Vi hänvisar till Jetpak för transport.

Bårtransport

Vi accepterar inte bårtransporter på våra flygningar.

Flyga under graviditeten

Vi välkomnar även gravida kvinnor att resa med oss. 

Bestämmelserna om flygning för gravida kvinnor kan skilja sig från bolag till bolag.

Vecka 0-35
Gravida kvinnor tillåts flyga fram till fyra veckor innan beräknad nedkomst. Resan måste då vara avslutad innan man påbörjar den fjärde veckan innan beräknad nedkomst.

Vecka 36-37
Vid mindre än fyra veckor, men mer än två veckor till beräknad nedkomst, tillåts flygning endast mot ett läkarutlåtande och läkarintyg. Flygningen får inte vara längre än 4 timmar.

Vecka 38-40
Om det är mindre än två veckor till beräknad nedkomst, tillåter vi inte att den gravida flyger med oss.

Generell information om att resa med nedsatt rörlighet

Allmänt
Om du inte kan förflytta dig till nödutgång vid en eventuell evakuering räknas du som rörelsehindrad.

Tänk på att man inte kan boka den här typen av assistans/service när bokningen gjorts på Internet då vi inte kan garantera tillgängligheten i efterhand. Assistans måste beställas i samband med bokning, per telefon.

Bokning av assistans för passagerare med nedsatt rörlighet

Enligt EU förordningen skall bokning av assistans göras senast 48 timmar innan avresa. Du får avgiftsfritt ta med dig två rörelsehjälpmedel utan kostnad utöver ditt bagage.

Bokning senare än 48 timmar före avresan, behandlas som en oanmäld assistans.

Detta innebär att passageraren fortfarande har rätt till assistans, men att väntetid kan uppstå, då föranmälda prioriteras först.

Mötesplatser
På respektive flygplats sätts det upp mötesplatser, där passageraren anmäler sin ankomst för att begära assistans.

Följande mötesplatser och de tider då man senast skall vara vid mötesplatsen alternativt vid incheckningsdisken, gäller på de flygplatser vi trafikerar:

Umeå:
- Mötesplatsen är belägen under skärmtaket utanför terminalen, senast 2 timmar innan avgång.
- Vid incheckningsdisken senast 1 timme innan avgång.

Bromma:
- Mötesplatsen är belägen 20 meter till vänster om huvudentrén, där det även finns markerad parkeringsplats för av och påstigande assistanser. Senast 1.5 timme innan avgång.
- Vid incheckningsdisken senast 1 timme innan avgång.

Göteborg:
- Mötesplatserna är belägna direkt utanför inrikeshallen, utrikeshallen samt vid Swedavias informationsdisk. Senast 2 timmar innan avgång.
- Vid incheckningsdisken senast 1 timme innan avgång.

Malmö:
- Mötesplatserna är belägna till höger direkt utanför huvudentrén, samt vid informationen.
- Vid incheckningsdisken som öppnar 1 timme innan avgång.
Efter ankomst på respektive flygplats får man assistans till respektive mötesplats.

Åre/Östersund:
- Mötesplatserna är belägna till höger direkt utanför huvudentrén, samt vid informationen.
- Vid incheckningsdisken som öppnar 1 timme innan avgång.
Efter ankomst på respektive flygplats får man assistans till respektive mötesplats.

Check-in
Behöver du assistans ska du infinna dig vid inchekningen:
- minst 60 minuter före avgångstid på inrikes flygningar
- minst 60 minuter före avgångstid på utrikes flygningar

Beställning av resa
I samband med din beställning av resa ange vilken typ av hjälp du behöver.

Typ av assistans
MAAS Meet and assist Jag kan gå själv men behöver stödhjälp
MAASYP Young person Jag önskar ledsagning till och från planet på min resa
WHCR Wheelchair on ramp Jag behöver rullstol till/från planet men kan själv gå upp- och nedför trappor och ta mig till flygplanssätet
WCHS Wheelchair up/down stairs  Jag behöver rullstol till/från planet, lyftas eller stödhjälp upp- och nedför trappor, men jag kan själv gå till flygplanssätet.
WCHC Wheelchair to cabin seat Jag behöver rullstol till/från planet, lyftas upp- och nedför trappor samt jag måste bäras till flygplanssätet

Du bokar din resa och assistans via vårt Contact Center på tel 0771 - 55 00 10 och det tillkommer ingen bokningsavgift.

Rörelsehjälpmedel
Du kan välja att lämna ifrån dig dina hjälpmedel (t. ex. Rollator / Manuell rullstol) vid incheckningen eller ta med dig de ut till flygplanet. Vid ankomst återfås de på ankomstbandet (undantag på Bromma och Umeå där de kan återfås direkt vid flygplanstrappan). För elektiskt hjälpmedel se nästa kapitel.
Du får avgiftsfritt ta med dig två rörelsehjälpmedel utan kostnad utöver ditt bagage.
* Utrymmesbegränsning & farligt gods

Elektriskt drivna hjälpmedel
Se mer information under fliken: Batteridrivna rullstolar
* Utrymmesbegränsning & farligt gods

* Vi förbehåller oss rätten att neka transport av hjälpmedel om det är av utrymmesbegräningar ombord på flygplanet och tillämplig lagstifning om farligt gods (DGR).

Resa med djur

Bokning
Bokning av resa för resenärerna kan göras på vår hemsida.  Förfrågan om platstillgång för ditt djur måste ske  hos vårt Contact Center via telefon direkt efter genomförd bokning. Om plats för ditt djur ej finns tillgängligt hjälper vi dig med om eller avbokning.

Placering
Endast mindre katter och hundar får resa i kabinen förutsatt att djuret hålls i en bur/väska avsedd för djurtransport. Se bild nedan på typgodkänd transportbur. 

Katter och hundar skall alltid vara inne i stängd bur från det att du lämnar flygplatsterminalen till dess du ankommer till den. Ingen del av djuret får vistas utanför buren under resan.

Passagerare med sällskapsdjur placeras längst bak i kabinen. Detta för att skilja djuren så mycket som möjligt från allergiker som placeras i den främre delen av kabinen. Djur som transporteras på annat sätt kommer att nekas ombordstigning. 

Accepterade burar:
Malmö Aviation accepterar endast mjuka transportburar för katt och hund. Buren skall även ha följande funktion:

 • Buren skall kunna stängas helt och hållet 
 • Buren skall ha lufthål för ventilation till djuret 
 • Buren skall tåla "läckage"

Burens yttermått
Malmö Aviation opererar med två olika flygplanstyper, Avro samt SAAB 2000.

Ombord på vår Avro får burens yttermått får ej överstiga längd 50 x bredd 40 x höjd 25 cm.
Ombord på SAAB 2000, som till största delen trafikerar Bromma-Åre/Östersund, får yttermått ej överstiga längd 45 x bredd 35 x höjd 20 cm.

Är du osäker vilket flygplan du skall resa med är du välkommen att kontakta vårt Contact Center 0771-550010.
Vikten av djur inklusive bur får ej överstiga 8 kg. Eftersom antal sällskapsdjur ombord är begränsat på varje flygning måste man ansöka om plats för sällskapsdjuret.

 

Antal djur i samma bur:
I de fall två djur känner varandra väl och tillsammans väger max 8kg kan de fraktas i samma bur på våra inrikesresor.

Antal kollin:
Djuret och buren betraktas som ditt handbagage och du kan inte ta med ytterligare handbagage.

Avgift:
För djur som reser i kabin utgår en avgift på 350 kronor per enkelresa/kolli oavsett om du flyger direkt eller reser med ett anslutningsflyg. Biljett för sällskapsdjuret löses hos Malmö Aviation på flygplatsen. Tänk på att vi inte accepterar kontanter.

Ledar-/räddnings-/narkotika-/bombhund
Den som är beroende av ledarhund samt hundförare med räddnings-, narkotika-, bomb-, eller ammunitionssökhund får medföra hunden gratis. Dessa djur undantas från viktrestriktioner och kravet på behållare/bur.

Sällskapsdjur i bagageutrymme (AVIH)
Malmö Aviation accepterar ej transport av djur i bagageutrymme (AVIH), då lastutrymmet ej är uppvärmt.

Syrgas och medicinska hjälpmedel

Malmö Aviation erbjuder resenärer möjligheten att medföra medicinsk oxygen och andra portabla elektroniska medicinska hjälpmedel.

Observera att det endast är vissa typer av oxygen vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig rörande mått, innehåll, typ av elektrisk enhet, m.m. 

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av din medicinska utrustning är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och ditt hjälpmedel i ett formulär. 

Observera att formuläret helst skall skickas till Malmö Aviation 48 timmar före planerad resa.

Syrgasflaskor
Följande restriktioner gäller för transport på Malmö Aviations linjer: 

 • Flaskan får väga inte mer än 5 kg
 • Det totala antalet flaskor får ej överstiga 4
 • Flytande oxygen är ej tillåtet att medföra

Information om hur Du reser med syrgasflaskor hittar du här »

Elektroniskt formulär hittar du här »

Övriga portabla elektroniska medicinska hjälpmedel (PED)
Följande restriktioner gäller för transport på Malmö Aviations linjer: 

 • Läkares utlåtande skall fyllas i och medföras.
 • Lithium metall batteri får ej ha en mängd lithium på mer än 8 gram.
 • Lithium jon batteri får ej ha en styrka på mer än 160 Wh.
 • Extra batterier får medföras i handbaggage och skall då förvaras enskilt med batteripolerna övertäckta för att minimera risken för kortslutning.

Information om hur Du reser med PED hittar du här »

Elektroniskt formulär hittar du här »

Dokument för läkares utlåtande (physicians statement) hittar du nedan:

Incheckning

Checka in i automat med bagage på Bromma

Från och med den 29 oktober kommer vi att implementera ett nytt och automatiserat incheckningsflöde på Bromma Stockholm Airport i samarbete med Swedavia.

Detta innebär att du som reser med bagage har möjligheten att checka in i de nya vita incheckningsautomaterna och där även skriva ut din bagagetagg.

Den snabbaste och enklaste incheckning är via SMS. För att öka smidigheten när du väl är på flygplatsen kan du med fördel checka in redan 24h innan om du reser till Göteborg, Malmö, Umeå eller Östersund.Är du medlem i vårt bonusprogram och ditt TF nummer ligger med i bokningen kan du snabbt och enkelt checka in via ett SMS. Annars finns vår Web Check in som är lika snabb och enkel. Även från den kan du skicka ditt boardingkort elektroniskt via SMS.

Personlig service kommer att finnas tillhanda, både vid incheckningsautomaterna och bagdropen. Du som reser med endast handbagage kommer fortsatt att checka in i våra gula incheckningsautomater vid entrén.

På våra övriga flygplatser är det fortsatt nuvarande incheckningsdiskar som gäller för dig som reser med bagage.

 

Checka in i automat med endast handbagage

Incheckningsautomater - för dig med handbagage
Reser du inrikes med oss eller Sverigeflyg och enbart med handbagage checkar du in på några få sekunder!

Checka in från 24 timmar innan avgång fram till 10 minuter innan avgång.
Vi är unika med att erbjuda dig incheckning ända fram till 10 minuter innan avgång.
Detta så klart för att underlätta din resa!

Boka om i automaten
Reser du på ett års-/halvårskort kan du enkelt boka om dig själv till tidigare flight.

Checka in så här:

 • Malmö Aviationkort – är det snabbaste och smidigaste sättet. Tänk på att lägga in ditt Malmö Aviationkort i din bokning. På så sätt försäkrar du dig om att dina bonuspoäng registreras och du slipper hålla reda på ditt boardingkort då Malmö Aviationkortet blir uppdaterat till boardingkort.
 • Bokningsreferens/PNR – Du kan även välja att checka in med ditt bokningsnummer.

Flyger du från Sundsvall, Visby eller Ängelholm?
Då kan du använda Sverigeflygs gröna automater på flygplatsen.

Notera – Reser du med bagage från Bromma hänvisar vi till våra Vita atuomater som checkar in bagage.
Reser du med spädbarn eller har behov av extra assistans hänvisar vi till våra kollegor i incheckningsdiskarna.

Har du frågor?

Har du frågor kring din resa eller behöver checka in bagage så finns vi självklart på plats för att hjälpa dig.

Bra att tänka på…
Du får bara ta med dig ett handbagage ombord och det ska kunna placeras under stolen framför dig. Av den anledningen är maxmåtten 50x40x25 cm och maxvikten 8 kg.

Checka in via hemsidan
Checka in via hemsidan-resa Malmö Aviation
 • Du kan checka in via Internet tidigast 24 timmar före avresa. 
 • Incheckningen är öppen för våra inrikes destinationer: Malmö, Stockholm/Bromma, Göteborg, Umeå samt Östersund.
 • För att checka in på internet anger du bokningsreferens eller Malmö Aviation kortnummer i kombination med ditt efternamn.Därefter väljer du vilka resenärer samt avgångar som ska checkas in. 
 • Har du ett Malmö Aviationkort knutet till din bokning använder du detta som boardingkort. 
 • Har du inte ett Malmö Aviationkort har du valmöjligheterna att skriva ut, maila eller skicka ditt boardingkort till din mobiltelefon.
 • Gaten är öppen fram till 10 minuter innan avgång.
 • Du kan checka in på internet även om du har bagage som ska checkas in. När du kommer till flygplatsen lämnar du ditt bagage i våra manuella incheckningsdiskar senast 15 minuter före avresa.
Checka in via hemsidan - Resa Sverigeflyg
Flyger du till eller från någon av Sverigeflygs destinationer hänvisar vi till våra manuella incheckningsdiskar på flygplatsen eller våra incheckningsautomater.
 
Checka in via hemsidan - Utrikes resa
Flyger du till Bryssel eller till Helsingfors hänvisar vi till våra manuella incheckningsdiskar på flygplatsen.
Flyger du till Bryssel till/från Bromma kan du även checka in på Brussels Airlines hemsida
 
     

Enkelt och smidigt
Det är enkelt att checka in via Internet. Du använder dig antingen av din bokningsreferens eller ditt Malmö Aviationskortnummer. Sedan väljer du sträcka och resenär som du vill checka in. Ditt boardingkort finns därmed på ditt Malmö Aviationkort. Om du hellre vill att ett boardingkort i din hand skriver du ut det från hemsidan. Du kan även välja att skicka boardingkortet till din mobiltelefon. När du kommer till flygplatsen är det bara att gå direkt till säkerhetskontrollen. Gaten är öppen fram till 10 minuter före avgång.
 
Har du bagage? Inga problem!
Även om du har bagage att checka in kan du check in via vår hemsida. Du checkar in som vanligt via vår hemsida. När du kommer till flygplatsen går du till bagageinlämningen och lämnar ditt bagage. Enkelt, eller hur?!
 
Observera att även om du har checkat in via Internet, så gäller regeln att du måste ha lämnat ditt bagage senast 15 minuter innan avgång på flygplatsen.
 
Support 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa vår internetsupport på 0771-880010, eller skicka ett mail till help@malmoaviation.se

 

Checka in via mobil

Checka in via mobilm.malmoaviation.se (Detta är en webbapplikation och finns inte på Google Play och App Store). Tänk på att webbapplikationens sida inte fungerar optimalt via en stationär dator utan bör tillgås via en mobil enhet såsom mobiltelefon eller surfplatta. 

Har du använt våra tidigare appar, loggar du in med samma medlemsnummer och lösen för att fortsätta hantera dina resor i den nya WebbAppen istället.

För att använda WebbAppen måste du vara medlem i Malmö Aviation Bonusprogram. Bli medlem direkt i mobilen via länken ovan, eller via formuläret på vår hemsida som du hittar här: Bli medlem kostnadsfritt här » 

Den mobila WebbAppen har så kallad responsiv design och fungerar lika bra i den smarta mobiltelefonen som i surfplattan.

Checka in via sms

Alla medlemmar i Malmö Aviations bonusprogram kan använda sina mobiltelefoner för bokning, ombokning, avbokning och check in.

Är du inte medlem i vårt bonusprogram?
Bli medlem här »
Medlemskapet är kostnadsfritt.

Så här fungerar det

 1. När du bokar din resa måste ditt Malmö Aviationkort läggas in i din bokning för att sms checkin ska fungera.
 2. För avgångar mellan 05:00-08:59 skickas SMS:et ut ca 20:00 kvällen innan.
  Övriga avgångar skickas SMS:et ut mellan 1-1½ timme innan din avgång. 

  MALMÖ AVIATION CHECK IN BO EK
  TF305 25AUG UME-BMA 06:50.
  OMBORDSTIGNING SKER SENAST 10 MIN FÖRE AVGÅNG.
  BEKRÄFTA DETTA SMS MED: TF305 
   
 3. Checka in senast 20 min före avgång genom att svara på sms:et och skriva flygnumret, t ex TF305.
 4. Strax därefter får du en bekräftelse: 

BO EK ÄR INCHECKAD
TF305 25AUG UME-BMA 06:50

Vid gaten visar du upp ditt Malmö Aviationkort eller ditt boardingkort som du hittar via länken i ditt bekräftelse-sms. http://flymalmo.com/xxxxx

Ett tips
Spara vår sms-tjänsts telefonnummer i mobilen;
Malmö Aviation SMS check in, Telnr. +46 769 439707

Inrikes incheckning - övergripande regler

Inrikes incheckning, sträckor trafikerade av Malmö Aviation

 • Incheckning måste ske innan passagerare passerar säkerhetskontrollen. (Ingen incheckning sker vid utgång/gate)
 • Reser du med Malmö Aviation behöver du ingen ID-handling (se notering nedan). 
 • Ta gärna med dig din bokningsbekräftelse.

Notera: Vissa biljetter kräver att du tar med dig giltigt kort som t.ex. ID handling för dig som reser på ungdomsbiljett, studentkort, för personer som erhåller sjukpension/handikappersättning skall även giltig dokumentation från försäkringskassan kunna uppvisas om du reser på pensionärsbiljett, IKEA-kort etc.

Automatincheckning
Dygnet runt-Incheckningen stängs 10 minuter innan avgång (15 minuter innan med bagage som ska checkas in och inte får tas med ombord som handbagage).

Automatincheckning för dig med handbagage, läs mer här.
Atuomatincheckning för dig med bagage och reser från Bromma, läs mer här.
 

 

Inrikes incheckning, sträckor trafikerade av Sverigeflyg

 • Incheckning måste ske innan passagerare passerar säkerhetskontrollen. (Ingen incheckning sker vid utgång/gate)
 • Reser du med Sverigeflyg behöver du ingen ID-handling. 
 • Ta gärna med dig din bokningsbekräftelse.
 • Incheckningen öppnas 45 minuter innan. På Bromma flygplats öppnar incheckningen 1 timme innan avgång.
 • Sista incheckning för alla passagerare är senast 15 minuter före tidtabellsenlig avgång. 
Utrikes Bryssel

 

Utrikes, från Stockholm/Bromma till Bryssel - Brussels Airlines operated flights
Incheckningen öppnas 90 min innan på morgonavgången och 2 timmar innan avgång på övriga tider.

Incheckningen stängs 30 minuter innan avgång för b.flex-biljetter och för b.light-biljetter.Vi rekommenderar giltigt pass eller nationellt ID för resa inom EU.Det är däremot ditt ansvar som resenär om du endast väljer att resa med annan giltig ID handling såsom SIS-märkt ID-kort/tjänstekort eller Körkort inom EU.
Läs mer på 
Polisens hemsida

Utrikes, från Göteborg/Landvetter till Bryssel - Brussels Airlines operated flights
Incheckningen öppnas 2 timmar innan avgång.
Incheckningen stängs för b.flex-biljetter 35 min innan avgång och för b.light 45 min innan avgång. Vi rekommenderar giltigt pass eller nationellt ID för resa inom EU.Det är däremot ditt ansvar som resenär om du endast väljer att resa med annan giltig ID handling såsom SIS-märkt ID-kort/tjänstekort eller Körkort inom EU.
Läs mer på 
Polisens hemsida

Utrikes, från Bryssel - Stockholm/Bromma och Bryssel - Göteborg/Landvetter Brussels Airlines operated flights
Incheckningen öppnas 2 timmar innan avgång. 
Incheckningen stängs för b.flex-biljetter 50 min innan avgång, b.light 70 min innan avgång och b.buisness 50 min innan avgång.Vi rekommenderar giltigt pass eller nationellt ID för resa inom EU.Det är däremot ditt ansvar som resenär om du endast väljer att resa med annan giltig ID handling såsom SIS-märkt ID-kort/tjänstekort eller Körkort inom EU. Läs mer på Polisens hemsida

Utrikes, från Köpenhamn till BrysselBrussels Airlines operated flights
Incheckningen öppnas 2 timmar innan avgång.
Incheckningen stängs för b.flex-biljetter 40 min innan avgång och för b.light 60 min innan avgång.Vi rekommenderar giltigt pass eller nationellt ID för resa inom EU. Det är däremot ditt ansvar som resenär om du endast väljer att resa med annan giltig ID handling såsom SIS-märkt ID-kort/tjänstekort eller Körkort inom EU.
Läs mer på
 Polisens hemsida
Utrikes Helsingfors

 • Utrikes, från Bromma till Helsingfors
 • Incheckningen på flygplatsen öppnas 2 timmar innan avgång.
 • Incheckningen stängs 30 min innan avgång.
 • Utrikes, från Helsingfors till Bromma Incheckningen på flygplatsen öppnas 2 timmar innan avgång.
 • Incheckningen stängs 45 min innan avgång.

Vi rekommenderar giltigt pass eller nationellt ID för resa inom EU.
Det är däremot ditt ansvar som resenär om du endast väljer att resa med annan giltig ID handling såsom SIS-märkt ID-kort/tjänstekort eller Körkort inom EU.

Läs mer på Polisens hemsida

Bagage

Bagagebestämmelser inrikes
Handbagage

Du får ta med dig ett (1) handbagage ombord.
Handbagaget ska kunna placeras under stolen framför dig.

Malmö, Göteborg, Stockholm:

Maxmått Max vikt
50x40x25 cm 8kg

 

Östersund:

Maxmått Max vikt
45x35x20 cm 8kg

 

Umeå Avgångar: TF314/319 (För övriga avgångar till och från Umeå gäller samma regler som för Malmö, Göteborg och Stockholm).

Maxmått Max vikt
45x35x20 cm 8kg

 

Sverigeflygs destinationer (Sundsvall,Trollhättan, Visby, Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Ronneby):

Maxmått Max vikt
45x35x20 cm 8kg


 
Nedanstående reseeffekter får medtas som handbagage kostnadsfritt i kabinen:

 • Bärbar dator 
 •  Damhandväska eller liknande 
 •  Ytterkläder 
 •  Paraply eller promenadkäpp 
 •  En liten kamera och/eller kikare 
 •  Rimlig mängd reslektyr 
 •  Babymat att konsumera under flygresan 
 •  Hjälpmedel som rörelsehindrad passagerare är beroende utav 
 •  Medicin, som alltid ska medtagas i handbagage om det är receptbelagt

   

Observera att du skall visa upp din plastpåse med vätskor samt ev mediciner, barnmat och flytande dietmat vid säkerhetskontrollen.
Larmat handbagage går bra att medföra såvida larmet är avslaget under hela resan.

Reglerna för handbagage tillämpar vi i första hand på grund av säkerhetsskäl, men det handlar även om komfort och trivsel, både för dig och dina medpassagerare

Incheckat bagage

Se till att du alltid själv packar och bevakar ditt bagage tills det är incheckat.

Följande regler gäller för incheckat bagage:

Biljetttyp Maxvikt Maxmått (Längd/bredd/höjd)

Fullflex

50 kg (max 32 kg per bagage) 158 cm
Flex 30 kg 158 cm
Lowflex 20 kg 158 cm
Övriga biljetter 20 kg 158 cm
Års/halvårs/klippkort 50 kg (max 32 kg per bagage) 158 cm

Sverigeflyg
På Sverigeflygs samtliga destinationer (Sundsvall,Trollhättan, Visby, Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Ronneby) gäller 20 kg incheckad bagagevikt. 

Spädbarn
Reser du med spädbarn (0-24 månader) som inte har ett eget säte kan du checka in ytterligare 10 kg bagage samt en hopfällbar vagn.

Guldkort
Har du guldkort hos Malmö Aviation får du checka in ytterligare 20 kg incheckat bagage.

Glöm inte att märka bagaget!
Väskorna bör vara märkta både utanpå och inuti. Malmö Aviation har ett effektivt system för att spåra bagage, men bristfällig märkning skapar problem. Hjälp oss gärna därför med detta.

Emballage
Bagage som checkas in ska vara väl emballerat så att det inte går sönder under flygtransporten. Bagaget ska tåla normal hantering vid transport inom flygplatsen, flygtransporten, samt vid i- och urlastning i flygplan. 

Vi kan vägra transporten om:
1. Bagaget inte är tillfredsställande packat.
2. Bagaget kan misstänkas innehålla transportfarligt gods och du inte godkänner att bagaget genomsöks.

Värdeföremål som inte är tillåtna att checka in:
Det är inte tillåtet att medföra pengar, nycklar, receptbelagda mediciner, juveler, pass och andra identitetshandlingar, ädla metaller, ömtåliga föremål, datorer, mobiltelefoner, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller andra viktiga eller värdefulla föremål i incheckat bagage.

Vätska

Vätska, gelé och spray med max 1 dl (100 ml) per behållare får tas med i handbagaget. Flaskor, burkar, tuber etc ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd.

Det är endast tillåtet att ta med sig 1 st en-liters plastpåse.
Plastpåsen ska vara återförslutningsbar. Har du inte möjlighet att få tag i en sådan påse, kommer de att finnas på flygplatserna. Men förbered så långt du kan, så att hanteringen på flygplatsen blir så smidig som möjligt.

Dessutom får du ta med:

 • Mediciner
 • Barnmat
 • Vätska som ingår i särskild diet som du behöver under resan.

Observera att du skall visa upp din plastpåse med vätskor samt ev mediciner, barnmat och flytande dietmat vid säkerhetskontrollen.

Detta avses med vätska: Vätskor omfattar geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t ex vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

Detta påverkas inte:  Du kommer även i fortsättningen att kunna köpa taxfree efter säkerhetskontrollen på svenska flygplatser. Bagage som checkas in påverkas inte av begränsningarna. Här finns inga begränsningar när det gäller storlek på behållare eller mängd vätska som du packar ned. Vi ber dig emballera dina toalett artiklar väl så att dom inte går sönder och skadar ditt och/eller andra resenärers bagage.

Läs mer på transportstyrelsen.se
Transportstyrelsen har publicerat ett mer omfattande informationsmaterial. Här ges praktiska råd om vad du bör tänka på när du packar väskan, på flygplatsen och när du handlar taxfree.

Specialbagage inrikes
Barnvagn/paraplyvagn

Barnvagn:

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 32 kg*

*Barnvagnar och får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage. 

 • Barnvagnen ska paketeras i barnvagnspåse som finns att tillgå på flygplatsen vid incheckningen för att minska skaderisken.
 • Det är inte tillåtet att packa annat bagage i barnvagnen.
 • Barnvagnshjulen ska sitta på under resan för att minska skaderisk på vagn och annat bagage.

Paraplyvagn

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 32 kg*

*Barnvagnar och får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage.

Du har även möjlighet att ta med dig vagnen ut till flygplanet. Dock måste denna checkas in först. Undantag på Malmö Airport där du måste lämna vagnen i checkin.
Lånevagn finns som man kan ta med ut till planet

Cykel
Kostnad (per cykel och sträcka) Maxvikt Maxmått (längd/höjd/bredd)
SEK 0/€0  Ingår i biljettens frivikt* 158 cm 

* Om den totala vikten för cykeln och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Cykel utan batteri

 • Trampor tas av och styret riktas parallellt med ramen
 • Reser du ut från Bromma flygplats måste främre hjulet tas av p.g.a röntgenutrustningens storlek.
 • Övrigt emballage är inte nödvändigt, men det rekommenderas att cykeln är inplastad för att inte fläcka ner annat bagage.
 • Medtag eget verktyg för att lossa delar på cykeln.
Cykel med batteri

Observera att det endast är vissa typer av batterier vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig.

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av ditt hjälpmedel är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och batteriet till din cykel, i ett formulär. Formuläret ligger sedan till grund för vårt beslut att tillåta eller neka transport.

Observera att formuläret skall skickas till Malmö Aviation senast 72 timmar före planerad resa.
I övrigt gäller samma restriktioner som för cykel utan batteri.
Elektroniskt formulär hittar du här »

Dykutrustning
Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0  Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Med dykutrustning menar vi att du transporterar utrustning som innehåller: Gasförråd/cylindrar och Blyvikter.
Till detta får du även ta med dig tillbehör såsom: Regulatorpaket, Dykväst, Inflatorslang, Dumpventil, Dykmask (Cyklop), Djupmätare, Manometer, Klocka, Kniv, Dyklampa, Kompass, Parlina, Simfenor, Snorkel, Torrdräkt/våtdräkt, Visselpipa, Dykflagga. Ämnar du bara ta med dig tillbehör kan du skicka det som vanligt bagage.

Syretanken/gasförråd måste vara tom.

Golfutrustning
Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

* Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Malmö Aviation behöver inte meddelas om golfutrustning skall medtagas och ingen information i din bokning behövs om detta. Meddela checkin personal på flygplatsen vid incheckning.

 

 

Lavinryggsäck

Malmö Aviation erbjuder resenärer möjligheten att medföra lavinryggsäck. Lavinryggsäcken ingår i frivikten på din biljett.

Allmänt
Observera att det endast är vissa modeller av lavinryggsäckar vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig rörande den pyrotekniska delen av Din lavinryggsäck.

I och med att lavinryggsäcken innehåller trycksatt gas och i vissa fall även pyroteknik anses det vara farligt gods. Ett särskilt regelverk för farligt gods är framtaget för flygbranschen och där redogörs för under vilka omständigheter och på vilket sätt som farligt gods får medföras i flygtrafik. Regelverket gör gällande att just lavinryggsäckar får medtagas som bagage med vissa begränsningar. Det åligger Dig som resenär att påvisa att ditt bagage inte överträder dessa begränsningar.

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av din lavinryggsäck är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och ditt hjälpmedel i ett formulär. Formuläret ligger sedan till grund för vårt beslut att tillåta eller neka transport.

Observera att formuläret skall skickas till Malmö Aviation senast 48 timmar före planerad resa.

Restriktioner för lavinryggsäckar
En (1) lavinryggsäck per resenär får medtagas under förutsättning att: 

 

 • ryggsäcken är packad på så sätt att den inte oavsiktligt kan lösas ut. 
 • de ’air-bags’ som finns i ryggsäcken är utrustade med övertrycksventiler. 
 • ryggsäcken, om den är utrustad med pyroteknisk mekanism inte innehåller mer än 200 mg nettovikt av explosivt ämne i division 1.4S (*) 
 • gascylindern innehåller maximalt 250 mL trycksatt gas i division 2.2 (**) 

(*) 1.4S är en underkategori i gruppen ’explosiva ämnen’ och utgör ingen eller liten fara under transport.
(**) 2.2 är en underkategori i gruppen ’gaser’ och är flamsäkra samt ej giftiga. 

 


För att ta reda på om just din ryggsäck lever upp till dessa kriterier bör du göra något av följande:
Kontakta försäljaren
De bör ha en specifikation på den pyrotekniska och trycksatta utrustningen. Leta information på ryggsäcken/bifogat datablad.
Flera ryggsäckar är uppmärkta med informationen.

Internet
Leta information på nätet. Flera tillverkare är fullt medvetna om att deras kunder behöver specifikationerna för att resa med flyg och har lagt upp informationen på sin hemsida.

Förberedelser inför resa med lavinryggsäck som bagage

 • Packa ryggsäcken på så sätt att den inte oavsiktligt kan aktiveras.
 • Försäkra dig om att Din ryggsäck är utrustad med övertrycksventiler. 
 • Fyll i det elektroniska formuläret och skicka till oss minst 48 timmar före planerad resa.  Elektroniskt formulär hittar du här »
Musikinstrument

Fiol, Gitarr och andra mindre instrument

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Förutsatt att flyget inte är fullbokat kan det du få ta med dig ditt instrument av denna storleksklass ombord. Vänligen kontakta vår stationspersonal för besked om eventuell incheckning av ditt instrument. Incheckat instrument måste vara emballerat i hårt fodral som tål frakt.

Cello och liknande instrument i denna storleksklass
För cello och liknande instrument i denna storleksklass finns det två möjligheter för dig att ta med dig ditt instrument:

Alternativ 1: Checka in ditt instrument som bagage

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Om du väljer att checka in ditt bagage krävs att instrumentet är emballerat i hårt fodral som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att ta med dig instrumentet. Då räknas vikten in i din frivikt som ingår i biljetten.

Alternativ 2: Ta med ditt instrument ombord

Kostnad (per sträcka)

Maxvikt

Maxmått (längd/bredd/djup)
Biljett skall köpas 75 kg 170 cm/40 cm/40 cm

Det måste finnas handtag/fästen för att spänna fast instrumentet ombord.

Ta med dig ditt instrument ombord. En extra stol måste dock beställas och betalas till lägsta tillgängliga pris vid bokningstillfället. Du kan inte boka denna biljett via Internet.

 
Kontrabas och andra större instrument
 
Kostnad Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Instrument av denna storlek accepteras endast hos Malmö Aviation om de är förpackade i hårt fodral/hard case som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att ta med dig instrumentet.

Skidor/vattenskidor
Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Utrustning innefattar:Ett par skidor, stavar och pjäxor eller en snowboard och pjäxor eller ett par vattenskidor/waeboard.

Urna

Urnor för begravning accepteras som handbagage om följande är uppfyllt:

 

 • Urnan skall vara professionellt förseglat och packas för transport i en neutral förpackning
 • Urnan får endast innehålla aska (plus eventuell namnplakett)
 • Urnan följer normal handbagage storlek och vikt.
  Ombord på vår Avro får burens yttermått får ej överstiga längd 50 x bredd 40 x höjd 25 cm och maxvikt 8kg.
  Ombord på SAAB 2000, som till största delen trafikerar Bromma-Åre/Östersund, får yttermått ej överstiga längd 45 x bredd 35 x höjd 20 cm och maxvikt 8kg.
 • Passageraren har all nödvändig dokumentation som krävs
 • Den förseglade och packade urna placeras under stolen framför passageraren eller i hatthyllan
 • Kontakta alltid Malmö Aviation i förväg så så att vi kan hantera detta på bästa sätt. Telefon 0771-550010
Vapen / Tävlingsvapen / Ammunitionstransport
Kostnad (per vapenväska och sträcka)
SEK 100/€10

Avgiften betalar du på flygplatsen i någon av våra biljettkassor vid avresa.
Observera att samtliga av Malmö Aviations Service Centers är kontantfria.

Enligt lag är det förbjudet att medföra skjutvapen i passagerarutrymmet.

Vapentransport

 1. Vapenlicens måste alltid uppvisas.
 2. Licensen ska vara utfärdad av Polismyndigheten med giltig stämpel.
 3. På vapnet skall det finnas fabrikat samt serienummer.
 4. Innehavaren ska kunna påvisa att fabrikat/serienummer överensstämmer med vapenlicensen.
 5. Vapnet måste vara oladdat.
 6. Vapnet kan transporteras odelat eller delat i samma vapenväska som skall vara tillförlitligt paketerad.
 7. Ammunitionen (max 5 kg) ska vara incheckat. Ammunitionen ska vara säkert paketerad och åtskild från vapnet/slutstycket i separat väska.
 8. Du har skyldighet att meddela Malmö Aviations incheckningspersonal att du checkar in ett oladdat vapen så att flygkapten får denna information samt uppvisa din vapenlicens.
 9. Den som reser skall uppvisa licens till sitt egna vapen. Undantag om du har med dig en godkänd ansökan från Polis för lån av vapen enligt 2 kap, 9 § vapenlagen, (1996:67), (RPS 551.26.11-04) 
 10. Vid ankomst kommer vapnet inte att placeras på ankommande bagageband. Vapnet överlämnas istället, efter en identitetskontroll, till den passagerare som checkat in vapnet. Detta kan innebära en viss fördröjning av överlämnandet. Kontakta Malmö Aviation vid ankomst så hjälper de dig med överlämningen.

Ammunitionstransport

 1. Du får medföra kvantiteter upp till 5 kg. Ammunition skall ligga i det incheckade bagaget och transporteras i lastrum.
 2. Ammunitionen ska vara säkert paketerad och åtskild från vapnet/slutstycket i separat väska.
 3. Patroner för kulgevär skall vara separerade från varandra med skiljeväggar i ammunitionskartongen.
 4. Hagelpatroner skall vara fixerade så att de ej ligger löst i kartongen.
 5. Vi accepterar inte att ni sampackar er ammunition med andra passagerare så att större mängd än 5 kg packas i en väska.
 6. Större kvantiteter än 5 kg skall skickas som frakt. 

Vapencontainer
Malmö Aviation säljer inte denna typ av tillbehör.

Vindsurfingbräda/Kitesurfing
Kostnad Maxmått
SEK 0/€0 4.0 m

Utrustningen skall vara emballerad så att den tål frakt.

Maxvikt: Ingår i biljettens frivikt. Om den totala vikten överstiger biljettens frivikt tas en kostnad för övervikt ut.

Värdefullt bagage

Om incheckat bagage blir skadat, försenat eller förlorat under transport med Malmö Aviation är Malmö Aviations ansvar begränsat till 1131 SDR (Speciella dragningsrätter). Normala villkor för packning gäller.

Värdeföremål som inte är tillåtna att checka in: Det är inte tillåtet att medföra pengar, nycklar, receptbelagda mediciner, juveler, pass och andra identitetshandlingar, ädla metaller, ömtåliga föremål, datorer, mobiltelefoner, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller andra viktiga eller värdefulla föremål i incheckat bagage.

Ömtåligt bagage

Du som, utöver ditt vanliga handbagage, önskar ta med dig ömtåligt bagage ombord kan boka säte för dessa artiklar.
En extra stol måste beställas och betalas till lägsta tillgängliga pris vid bokningstillfället (Du kan inte boka denna biljett via Internet)

Bagaget ska packas så att stolsbältet kan spännas fast (t ex genom ett hållbart handtag)
Maxvikten är 75 kg/flygplanssäte

Med ömtåligt bagage avses sådant bagage som på grund av sin karaktär kan skadas, förstöras eller sluta fungera vid transport tillsammans med annat bagage eller normal bagagehantering på en flygplats. Exempel på ömtåligt bagage är datorer, dyrbar mätutrustning och musikinstrument.

Övrigt

Övrigt bagage 
Om du önskar ta med något bagage som du är osäker på om vi kan frakta fyller du med fördel i nedanstående formulär så kan vi enklare hjälpa dig inför din resa. 
Formulär »

Bagagebestämmelser utrikes

För resor från och till Stockholm/Göteborg/Köpenhamn - Bryssel
Se information hos vår partner Brussels Airlines » 

För resor från och till Stockholm - Helsingfors 
Se information hos vår partner Finnair »

Skall du flyga på en charter resa med Malmö Aviation som transportör?
Information inför resan finns på vår Chartersida »

Elektronisk utrustning

Följande utrustning är ej tillåtet att använda ombord:

 • Mobiltelefon/Walkie talkie
 • Radiosändare
 • Fjärrstyrningsutrustning
 • Extern utrustning till bärbar PC
 • Radio- och TVmottagare
 • Annan utrustning som inte är nämnd, men som innehar aktiva sändare.

Följande utrustning är förbjuden att använda under start och landning, när skylten med "Spänn fast säkerhetsbältet" lyser:

 • Bärbar PC - CD / MP3 spelare
 • Ljud- och videoupptagningsutrustning
 • Elektroniska leksaker
 • Miniräknare
 • Personsökare
 • Elektrisk rakapparat
Förbjudet ombord

 Vissa föremål är förbjudna att ta med ombord på flygplanet. Förbudet finns för att förhindra olagliga handlingar och för att göra flygresan säker.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida vilka regler som gäller.
Har du funderingar gällande vätskor i handbagage finns mer information här.

Malmö Aviation har utöver dessa förmål även förbud mot följande som bagage:

 • Surströmming, inlagd sill etc. p.g.a. luktskador om de skulle gå sönder under resan.
  Notera: Skaldjur som hummer, krabba, fisk etc. som ej är levande - välförpackad utan vätska är ok som incheckat bagage.

 • Andra djur/fiskar förutom katt och hund

 • Pepparspray

 • Alla behållare som innehåller eller har innehållit brandfarlig vätska samt all typ av målarfärg

Farligt gods / DGR
Det finns även föremål och ämnen som räknas som farligt gods. Dessa är normalt inte tillåtna att medföras ombord.
Läs mer om farligt gods på Transportstyrelsens hemsida.

Observera också att säkerhetspersonalen på flygplatsen har rätt att förbjuda föremål som de bedömer utgör en fara för flygsäkerheten. Alla behållare som innehåller eller har innehållit brandfarlig vätska samt all typ av målarfärg tillåts inte att transporteras ombord på Malmö Aviations flygningar.

Tag bort gamla taggar

För att underlätta att din väska ska komma fram är det viktigt att du tar bort alla gamla taggar/streckkoder från tidigare resor.
Det finns en risk att våra sorteringssystem på flygplatserna inte kan läsa av aktuell resa på din väska när det finns gamla taggar/streckkoder kvar.
Hjälp oss gärna med detta så underlättar du vårt arbete för att din väska ska komma fram tillsammans med dig.

test bokning startsida för bagage
Övervikt

Inrikes överviktsavgift
Övervikt utöver tillåtet antal kilon kostar 50 kr per påbörjat kg vid inrikes resa för sträckor som trafikeras av Malmö Aviation. I samband med övervikt måste en överviktsbiljett ställas ut.

Obs! Varje enskild väska/kolli får max väga 32 kg.

Sträckor som trafikeras av Sverigeflyg
Det är avreseortens policy för övervikt som gäller för sträckor som trafikeras av Sverigeflyg.

 

Observera att samtliga av Malmö Aviations Service Centers är kontantfria.

Ombordstigning

Ombordstigning/boarding
 • Du som har checkat in via SMS, Internet eller Mobil (Off Airport) skall senast vara vid gaten 10 min innan avgångstid för att behålla din plats.
 • Du som har checkat in bagage skall senast vara vid gaten 10 minuter innan avgångstid för att behålla din plats.
 • Du som har checkat in på flygplatsen utan bagage skall senast vara vid gaten 7 minuter innan avgångstid för att behålla din plats.

Reser du med barn?
Då får ni gärna kliva ombord först. Kontakta oss i gaten så hjälper vi er. För att underlätta ombordstigning ber vi er att sätta er i mitten av flygplanet för att underlätta för vår ombordstigning.

Snabbaste vägen ombord med Speedgates
Nu kan alla Malmö Aviations resenärer enkelt och smidigt själva passera genom en helt ny automatisk passage för att gå ombord (gäller inte resor från Åre/Östersunds flygplats än).

-Vi vill göra det så enkelt och effektivt som möjligt för våra resenärer. Med det nya systemet blir ombordstigningen ännu smidigare.

Speedgates är namnet på det nya automatiska system som ska hålla reda på antelet passagerare som är på väg ombord.

Något förenklat kan det jämföras med att passera en modern tunnelbanespärr där systemet håller reda på hur många som går ombord.

Passageraren checkar in som vanligt sedan är det bara för flygresenären att använda sitt Malmö Aviation kort eller boardingkort i Speedgaten.

Efter klartecken öppnas dörrarna och det är bara att passera ut till flygplanen.

Du som resenär får nu en möjlighet att själv välja en helautomatisk service från det att du köpt din biljett, checkat in och gått ombord.

Ombordservice

Maten ombord inrikes

Malmö Aviation är det enda inrikes flygbolaget som bjuder på något att äta och dricka ombord på varje flygning som går till någon av våra egna destinationer. Dessa destinationer/linjer är Stockholm/Bromma, Malmö, Göteborg, Umeå och Östersund.

Maten ombord på våra flygningar är noga utvald. Vi väljer enbart de bästa råvarorna och närproducerat/ekologiskt så långt det är möjligt. Maten som vi serverar tillreds av vår leverantör Picknick i deras lokaler på Bromma flygplats. Det betyder att transportsträckan från färdigställande till servering är kort, vilket gör att vi kan bibehålla kvaliteten genom hela kedjan.

Matserveringen ombord följer ett speciellt mönster. Det är anpassat efter människans biologiska klocka. Därför serverar vi alltidmåndag - fredag frukost på morgonen, en matigare smörgås till lunch, fika efter lunch och återigen något matigare till kvällsmat." Under helgen serveras frukost fram till 0900 därefter bjuder vi på en fika.

Visste du att flygplansmat måste kryddas lite extra. Smaksinnet påverkas nämligen när du äter uppe i luften jämfört med på marken. Vibrationer, buller och luften i kabinen gör att mat smakar annorlunda uppe i luften.

Efter resan

Försenade eller inställda flyg

Vi sätter alltid säkerheten främst och när det uppstår en felindikation kan det medföra att flygningen blir försenad eller inställd.

Vi följer EU-förordningen som reglerar flygbolagens ansvar vid förseningar och inställningar.

Om ditt flyg är försenat inom de tidsfrister som anges i artikel 6 i Förordning 261/2004 har du rätt till följande assistans:

 1. Måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden samt två telefonsamtal, två fax eller e-postmeddelanden utan extra kostnad.
 2. Om den rimligen förväntade avgångstiden är åtminstone dagen efter den tidigare tillkännagivna avgångstiden, har du rätt till hotellrum om övernattning blir nödvändig samt transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten enligt artikel 9.
 3. Om förseningen är åtminstone fem timmar har du även rätt till återbetalning, inom sju dagar, av hela inköpspriset för biljetten enligt vad som framgår av artikel 8.1a samt, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten.

Om ditt flyg är försenat med mer än tre timmar har du enligt Artikel 7 i Förordning 261/2004 rätt till kompensation. För mer detaljerad information om ersättning I samband med försenat flyg läs mer här »    

Om ditt flyg har blivit inställt har du enligt artikel 5 rätt till följande assistans:

 1. Du erbjuds att välja mellan återbetalning inom sju dagar av hela inköpspriset för biljetten enligt vad som framgår av artikel 8.1a samt, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten, eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt eller till ett senare datum som du finner lämpligt. 
   
 2. Utöver punkt 1 erbjuds du service enligt artikel 9 i form av:
  -  Måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden, och 
  -  Två telefonsamtal, telefax eller e-postmeddelanden samt, om omdirigering sker och den nya flygningens rimliga förväntade avgångstid är åtminstone dagen efter den avgång som var planerad för den inställda flygningen,
  -  Hotellrum om övernattning krävs, och
  -  Transport mellan flygplatsen och hotellet.
   
 3. Dessutom har du som drabbats av inställt flyg rätt till kompensation enligt artikel 7.
    a) 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
    
  b) 400 euro för alla flygningar inom Europeiska gemenskapen på mer än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer.
    c) 600 euro för alla flygningar som inte omfattas av a) eller b) ovan.

För mer detaljerad information om ersättning I samband med inställda flyg läs mer här » 

Kompensation för inställt flyg utgår ej om:

 • Du minst två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, eller
   
 • Du mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att du kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga gällande avgångstiden och nå din slutliga bestämmelseort senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, eller
   
 • Du mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd och erbjuds ombokning så att du kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå din slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden. (se artikel 5.1 c (i) – (iii)).

Punkt (3) ovan gäller ej om den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter enligt artikel 5.3.

Exempel på sådana situationer är t.ex.

 • strejker som påverkar verksamheten
 • meteorologiska förhållanden som av säkerhetsskäl omöjliggör en flygning
 • oväntade brister i flygsäkerheten och beslut fattade av flygledningen.
 • politisk instabilitet

Om du har rätt till extra kostnader i samband med försening eller inställning behöver vi dina kvitton i original.
För mer detaljerad information om ersättning i samband med försenade eller inställda flyg, läs mer här » 
För regelrätta reklamationer och ersättningsanspråk ber vi dig vänligen fylla i vårt reklamationsformulär »

Försenat/saknat bagage

Vi strävar alltid efter att ditt bagage skall komma fram i tid. Om det mot förmodan inte gör det skall det anmälas direkt vid ankomst där en PIR- rapport skrivs.

Så snart bagaget är återfunnet kommer du att bli kontaktad för överenskommelse om när och var bagaget skall levereras.

Om incheckat bagage blir skadat, försenat eller förlorat under transport med Malmö Aviation är Malmö Aviations ansvar begränsat till 1131 SDR (Speciella dragningsrätter).  Normala villkor för packning gäller. 

PIR-Rapport samt Originalkvitton skickas till:

Malmö Aviation
Customer Relations
Box 37
201 20 Malmö 

Ömtåliga och värdefulla föremål är inte tillåtna att checka in enligt våra Allmänna Villkor.

Har du trots det checkat in föremålet ersätter vi inte detta om det går sönder eller stjäls.

Exempel på sådana föremål är:

Affärshandlingar Bräckligt/ömtåligt gods Elektroniska apparater Identitetshandlingar Medicin Nycklar Pass Pengar Vin/spritflaskor Varuprover Värdepapper Ädla metaller.

Om ditt bagage har varit på avvägar i 21 dagar har du möjlighet att begära ersättning.

Ta kontakt med Customer Relations för mer information. Tänk på att vid begäran av ersättning behövs det uppvisas biljett, bagagekvitto och bagagerapport i original.

 

Kvarglömt ombord

Har du glömt något ombord kontaktar du respektive flygplats för närmare information.

Service Center Malmö Airport 040-660 29 23
Service Center Göteborg Landvetter 031-94 75 91
Swedavia Bromma (Hittegods) 010-109 40 00
Swedavia Umeå (Hittegods) 010-109 50 18
Swedavia Åre/Östersund 010-109 56 31 alt. info@ostersundairport.se
Gotland 010-109 52 00
Halmstad 035-18 26 00
Helsingfors +358 (0) 200 146 36
Kalmar 0480-45 90 00
Ronneby 0457-255 90
Sundsvall 060-658 39 00
Växjö 0470-75 85 00
Ängelholm 043-48 45 00
Bryssel +32 2 753 77 53
Köpenhamn +45 32 31 32 31 

 www.swedavia.se

Reklamation

För regelrätta reklamationer och ersättningsanspråk ber vi dig vänligen fylla i vårt reklamationsformulär »

Skadat bagage

Reklamation angående skadat bagage skall göras direkt vid ankomst på destinationen, då upprättas en PIR rapport (rapport utfärdad av flygbolaget).Upptäcks skadan senare bör bagaget med bagagetagg, boardingkort och biljettunderlag tas med till ankomstflygplats för att visas upp. Detta måste ske inom 7 dagar från ankomstdatum.

Bagagetaggen måste sitta kvar på det skadade bagaget.  Ingen rapport tas emot om mer än sju dagar gått sedan restillfället.

Vi ersätter inte skador på "ömtåligt bagage", se avsnitt under specialbagage.

Vid skada på handbagage ombord är vi endast ersättningsskyldiga om vi har orsakat skadan. Upptäcks skadan senare behövs bagagets tagg samt passagerarens boardingkort och biljettunderlag för en reklamation till Malmö Aviation. Detta måste ske inom 7 dagar från ankomstdatum. Passageraren bör påvisa den uppstådda skadan vid ankomstflygplatsen eller genom bildbevis som bifogas reklamationen.Formulär för reklamation finner du här »

Bagagetaggen måste sitta kvar på det skadade bagaget. Ingen rapport tas emot om det gått mer än sju dagar sedan restillfället.

Stöld ur bagage

Vid anmälan om saknat föremål i bagaget efter att du tagit emot det på bagagebandet skall en PIR-rapport fyllas i.I rapporten skall du beskriva vad som saknas i bagaget. Vid reklamation skall denna bifogas liksom originalkvitto samt polisanmälan.

 

Övrigt

Vi strävar efter att vara ett flygbolag som ger kunden det lilla extra därför ligger din upplevelse till grund för vårt förändrings- och förbättringsarbete. Därför uppskattar vi alltid när våra passagerare tar sig tid att skriva till oss med sin upplevelse.

Har du synpunkter, förslag eller funderingar maila gärna vår Passagerarombudsman, po@malmoaviation.se

För regelrätta reklamationer och ersättningsanspråk ber vi dig fylla i vårt reklamationsformulär, http://www.malmoaviation.se/reklamation

 

Charter

Bagage
Bagagemått och viktregler
Maxvikt bagage (inkl handbagage) maxvikt handbagage maxmått handbagage
20 kg* 8 kg 50x40x25 cm

* För vikt över 20 kilos (handbagage plus incheckat bagage) debiteras en avgift på 50 kr eller 6 Euro per kilo. Övervikt accepteras endast i mån av plats ombord på Malmö Aviations charterflygningar.

Spädbarn får inte ha med sig något eget bagage utan deras "bagage" är deras vagn. föräldrarna får lov att ta med sig vad spädbarnet behöver under flygresa, dvs blöjor/barnmat/medicin. Mer information finns på www.swedavia.se

Skadat / Förkommet bagage

Om ditt bagage vid ankomsten är skadat eller har kommit på avvägar ska du göra en anmälan om detta på flygplatsen (en så kallad PIR rapport), denna ska sparas för att du ska kunna få ev. ersättning för skadan.

Specialbagage charter
Barnresesäng

Resesäng inkluderas inte i den fria bagagevikten. Överviktskostnader tillkommer om den totala vikten överstiger biljettens tillåtna bagagevikt.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Barnvagn/paraplyvagn

Barnvagn:

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 32 kg*

*Barnvagnar och får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage. 

 • Barnvagnen ska paketeras i barnvagnspåse som finns att tillgå på flygplatsen vid incheckningen för att minska skaderisken.
 • Det är inte tillåtet att packa annat bagage i barnvagnen.
 • Barnvagnshjulen ska sitta på under resan för att minska skaderisk på vagn och annat bagage.

Paraplyvagn

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 32 kg*

*Barnvagnar och får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage.

Du har även möjlighet att ta med dig vagnen ut till flygplanet. Dock måste denna checkas in först. Undantag på Malmö Airport där du måste lämna vagnen i checkin.
Lånevagn finns som man kan ta med ut till planet

Bilbarnstol

Bilbarnstol inkluderas inte i den fria bagagevikten. Överviktskostnader tillkommer om den totala vikten överstiger biljettens tillåtna bagagevikt.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Cykel
Kostnad (Priset gäller per cykel och Tur/Retur resa) Maxvikt Maxmått (längd/höjd/bredd)
SEK 600  30 kg 158 cm 

 

Cykel utan batteri

 • Trampor tas av och styret riktas parallellt med ramen
 • Reser du ut från Bromma flygplats måste främre hjulet tas av p.g.a röntgenutrustningens storlek.
 • Övrigt emballage är inte nödvändigt, men det rekommenderas att cykeln är inplastad för att inte fläcka ner annat bagage.
 • Medtag eget verktyg för att lossa delar på cykeln.
Cykel med batteri

Observera att det endast är vissa typer av batterier vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig.

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av ditt hjälpmedel är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och batteriet till din cykel, i ett formulär. Formuläret ligger sedan till grund för vårt beslut att tillåta eller neka transport.

Observera att formuläret skall skickas till Malmö Aviation senast 72 timmar före planerad resa.
I övrigt gäller samma restriktioner som för cykel utan batteri.
Elektroniskt formulär hittar du här »

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Dykutrustning
Kostnad (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxvikt
SEK 600  15 kg

 

Med dykutrustning menar vi att du transporterar utrustning som innehåller: Gasförråd/cylindrar och Blyvikter.
Till detta får du även ta med dig tillbehör såsom: Regulatorpaket, Dykväst, Inflatorslang, Dumpventil, Dykmask (Cyklop), Djupmätare, Manometer, Klocka, Kniv, Dyklampa, Kompass, Parlina, Simfenor, Snorkel, Torrdräkt/våtdräkt, Visselpipa, Dykflagga. Ämnar du bara ta med dig tillbehör kan du skicka det som vanligt bagage.

Syretanken/gasförråd måste vara tom.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Golfutrustning
Kostnad (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxvikt
SEK 400 15 kg

 Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Musikinstrument

Fiol, Gitarr och andra mindre instrument

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Förutsatt att flyget inte är fullbokat kan det du få ta med dig ditt instrument av denna storleksklass ombord. Vänligen kontakta vår stationspersonal för besked om eventuell incheckning av ditt instrument. Incheckat instrument måste vara emballerat i hårt fodral som tål frakt.

Cello och liknande instrument i denna storleksklass
För cello och liknande instrument i denna storleksklass finns det två möjligheter för dig att ta med dig ditt instrument:

Alternativ 1: Checka in ditt instrument som bagage

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Om du väljer att checka in ditt bagage krävs att instrumentet är emballerat i hårt fodral som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att ta med dig instrumentet. Då räknas vikten in i din frivikt som ingår i biljetten.

Alternativ 2: Ta med ditt instrument ombord

Kostnad

Maxvikt

Maxmått (längd/bredd/djup)
Biljett skall köpas 75 kg 170 cm/40 cm/40 cm

Det måste finnas handtag/fästen för att spänna fast instrumentet ombord.

Ta med dig ditt instrument ombord. En extra stol måste dock beställas och betalas till lägsta tillgängliga pris vid bokningstillfället. Du kan inte boka denna biljett via Internet.

 
Kontrabas och andra större instrument
 
Kostnad Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Instrument av denna storlek accepteras endast hos Malmö Aviation om de är förpackade i hårt fodral/hard case som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att ta med dig instrumentet.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Skidor

Säljs via resebyrån eller tour operatör där du bokat din biljett. 
Utrustning innefattar: Ett par skidor och ett par stavar eller en snowboard.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Vattenskidor
Kostnad Vattenskidor (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxvikt
SEK 300 32 kg

Utrustning innefattar ett par vattenskidor/waeboard.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Vindsurfingbräda/Kitesurfing
Kostnad (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxmått
SEK 800 4.0 m

Utrustningen skall vara emballerad så att den tål frakt.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Rörelsehindrad/rullstol
Bokning av assistans för passagerare med nedsatt rörlighet

Enligt EU förordningen skall bokning av assistans göras senast 48 timmar innan avresa.

Bokning senare än 48 timmar före avresan, behandlas som en oanmäld assistans.

Detta innebär att passageraren fortfarande har rätt till assistans, men att väntetid kan uppstå, då föranmälda prioriteras först. 

Eldriven rullstol

Malmö Aviation accepterar inte eldrivna rullstolar/permobilar.

Manuell rullstol

Handdriven, hopfällbar rullstol får alltid medtagas gratis.

Allmänt

 

Om du inte kan förflytta dig till nödutgång vid en eventuell evakuering räknas du som rörelsehindrad.

Assistans måste beställas i samband med bokning, per telefon.

 

Beställning av resa

I samband med din beställning av resa ange vilken typ av hjälp du behöver.

- MAAS (Meet and assist) - Jag kan gå själv, men behöver stödhjälp.

- MAAS-YP (Young Person) –Jag önskar ledsagning till och från planet på min resa.

- WCHR (Wheelchair on ramp) - jag behöver rullstol till/från planet men kan själv gå upp- och nedför trappor och ta mig till flygplanssätet.

- WCHS (Wheelchair up/down stairs) - jag behöver rullstol till/från planet, lyftas eller stödhjälp upp- och nedför trappor, men jag kan själv gå till flygplanssätet.

- WCHC (Wheelchair to cabin seat) - jag behöver rullstol till/från planet, lyftas upp- och nedför trappor samt jag måste bäras till flygplanssätet.

Check-in

Behöver du assistans ska du infinna dig vid inchekningen:
- minst 60 minuter före avgångstid på inrikes flygningar
- minst 60 minuter före avgångstid på utrikes flygningar

Rollator

En manuell rollator får alltid tas med gratis. Du kan välja att lämna ifrån dig den vid incheckningen eller ta med dig den ut till flygplanet. Vid ankomst återfås den på ankomstbandet (undantag på Bromma och Umeå där den kan återfås direkt vid flygplanstrappan)

Ensamåkande barn

På charterflygningar med Malmö Aviation tillåter vi inte ensamstående barn (UM).

Flyga under graviditeten

Vi välkomnar även gravida kvinnor att resa med oss. 

Bestämmelserna om flygning för gravida kvinnor kan skilja sig från bolag till bolag.

Våra bestämmelser är enligt nedan:

Vecka 0-35
Gravida kvinnor tillåts flyga fram till fyra veckor innan beräknad nedkomst. Resan måste då vara avslutad innan man påbörjar den fjärde veckan innan beräknad nedkomst.

Vecka 36-37
Vid mindre än fyra veckor, men mer än två veckor till beräknad nedkomst, tillåts flygning endast mot ett läkarutlåtande och läkarintyg. Flygningen får inte vara längre än 4 timmar.

Vecka 38-40
Om det är mindre än två veckor till beräknad nedkomst, tillåter vi inte att den gravida flyger med oss.

Incheckning

Samtliga stationer:
Incheckningen öppnas 2 timmar innan avgång.
Incheckningen stängs 45 minuter innan avgång.

Flygplatsernas öppettider hittar du på www.swedavia.se

Mat ombord

I samband med charterresa kan specialmat beställas. För beställning, vänligen kontakta din researrangör.

Pass och visum

För att få resa på charterflyg med Malmö Aviation så måste alla resenärer kunna legitimera sig med ett giltigt pass eller av EU godkänt ID-kort.

Malmö Aviation ansvarar ej för följderna av att du ej har giltigt pass/visum vid avresa. Ett pass som är trasigt är inte giltigt. För visuminformation kontakta respektive lands ambassad.

Specialbagage charter

 

Barnresesäng

Resesäng inkluderas inte i den fria bagagevikten. Överviktskostnader tillkommer om den totala vikten överstiger biljettens tillåtna bagagevikt.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Barnvagn

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 32 kg*

*Barnvagnar och får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage. 

 • Barnvagnen ska paketeras i barnvagnspåse som finns att tillgå på flygplatsen vid incheckningen för att minska skaderisken.
 • Det är inte tillåtet att packa annat bagage i barnvagnen.
 • Barnvagnshjulen ska sitta på under resan för att minska skaderisk på vagn och annat bagage.

 

Paraplyvagn

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 32 kg*

*Barnvagnar och får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage.

Du har även möjlighet att ta med dig vagnen ut till flygplanet. Dock måste denna checkas in först. Undantag på Malmö Airport där du måste lämna vagnen i checkin.
Lånevagn finns som man kan ta med ut till planet

 

Bilbarnstol

Bilbarnstol inkluderas inte i den fria bagagevikten. Överviktskostnader tillkommer om den totala vikten överstiger biljettens tillåtna bagagevikt.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Cykel

Kostnad (Priset gäller per cykel och Tur/Retur resa) Maxvikt Maxmått (längd/höjd/bredd)
SEK 600  30 kg 158 cm 

Cykel utan batteri

 • Trampor tas av och styret riktas parallellt med ramen
 • Reser du ut från Bromma flygplats måste främre hjulet tas av p.g.a röntgenutrustningens storlek.
 • Övrigt emballage är inte nödvändigt, men det rekommenderas att cykeln är inplastad för att inte fläcka ner annat bagage.
 • Medtag eget verktyg för att lossa delar på cykeln.

Cykel med batteri

Observera att det endast är vissa typer av batterier vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig.

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av ditt hjälpmedel är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och batteriet till din cykel, i ett formulär. Formuläret ligger sedan till grund för vårt beslut att tillåta eller neka transport.

Observera att formuläret skall skickas till Malmö Aviation senast 72 timmar före planerad resa.
I övrigt gäller samma restriktioner som för cykel utan batteri.
Elektroniskt formulär hittar du här »

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Dykutrustning

Kostnad (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxvikt
SEK 600  15 kg

 

Med dykutrustning menar vi att du transporterar utrustning som innehåller: Gasförråd/cylindrar och Blyvikter.
Till detta får du även ta med dig tillbehör såsom: Regulatorpaket, Dykväst, Inflatorslang, Dumpventil, Dykmask (Cyklop), Djupmätare, Manometer, Klocka, Kniv, Dyklampa, Kompass, Parlina, Simfenor, Snorkel, Torrdräkt/våtdräkt, Visselpipa, Dykflagga. Ämnar du bara ta med dig tillbehör kan du skicka det som vanligt bagage.

Syretanken/gasförråd måste vara tom.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Golfutrustning

Kostnad (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxvikt
SEK 400 15 kg

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Lavinryggsäck

Malmö Aviation erbjuder resenärer möjligheten att medföra lavinryggsäck. Lavinryggsäcken ingår i frivikten på din biljett.

Allmänt
Observera att det endast är vissa modeller av lavinryggsäckar vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig rörande den pyrotekniska delen av Din lavinryggsäck.

I och med att lavinryggsäcken innehåller trycksatt gas och i vissa fall även pyroteknik anses det vara farligt gods. Ett särskilt regelverk för farligt gods är framtaget för flygbranschen och där redogörs för under vilka omständigheter och på vilket sätt som farligt gods får medföras i flygtrafik. Regelverket gör gällande att just lavinryggsäckar får medtagas som bagage med vissa begränsningar. Det åligger Dig som resenär att påvisa att ditt bagage inte överträder dessa begränsningar.

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av din lavinryggsäck är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och ditt hjälpmedel i ett formulär. Formuläret ligger sedan till grund för vårt beslut att tillåta eller neka transport.

Observera att formuläret skall skickas till Malmö Aviation senast 48 timmar före planerad resa.

Restriktioner för lavinryggsäckar
En (1) lavinryggsäck per resenär får medtagas under förutsättning att: 

 • ryggsäcken är packad på så sätt att den inte oavsiktligt kan lösas ut. 
 • de ’air-bags’ som finns i ryggsäcken är utrustade med övertrycksventiler. 
 • ryggsäcken, om den är utrustad med pyroteknisk mekanism inte innehåller mer än 200 mg nettovikt av explosivt ämne i division 1.4S (*) 
 • gascylindern innehåller maximalt 250 mL trycksatt gas i division 2.2 (**) 

(*) 1.4S är en underkategori i gruppen ’explosiva ämnen’ och utgör ingen eller liten fara under transport.
(**) 2.2 är en underkategori i gruppen ’gaser’ och är flamsäkra samt ej giftiga. 

För att ta reda på om just din ryggsäck lever upp till dessa kriterier bör du göra något av följande:
Kontakta försäljaren
De bör ha en specifikation på den pyrotekniska och trycksatta utrustningen. Leta information på ryggsäcken/bifogat datablad.
Flera ryggsäckar är uppmärkta med informationen.

Internet
Leta information på nätet. Flera tillverkare är fullt medvetna om att deras kunder behöver specifikationerna för att resa med flyg och har lagt upp informationen på sin hemsida.

Förberedelser inför resa med lavinryggsäck som bagage

 • Packa ryggsäcken på så sätt att den inte oavsiktligt kan aktiveras.
 • Försäkra dig om att Din ryggsäck är utrustad med övertrycksventiler. 
 • Fyll i det elektroniska formuläret och skicka till oss minst 48 timmar före planerad resa.  Elektroniskt formulär hittar du här »

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Musikinstrument

Fiol, Gitarr och andra mindre instrument

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Förutsatt att flyget inte är fullbokat kan det du få ta med dig ditt instrument av denna storleksklass ombord. Vänligen kontakta vår stationspersonal för besked om eventuell incheckning av ditt instrument. Incheckat instrument måste vara emballerat i hårt fodral som tål frakt.

Cello och liknande instrument i denna storleksklass
För cello och liknande instrument i denna storleksklass finns det två möjligheter för dig att ta med dig ditt instrument:

Alternativ 1: Checka in ditt instrument som bagage

Kostnad (per sträcka) Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Om du väljer att checka in ditt bagage krävs att instrumentet är emballerat i hårt fodral som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att ta med dig instrumentet. Då räknas vikten in i din frivikt som ingår i biljetten.

Alternativ 2: Ta med ditt instrument ombord

Kostnad

Maxvikt

Maxmått (längd/bredd/djup)
Biljett skall köpas 75 kg 170 cm/40 cm/40 cm

Det måste finnas handtag/fästen för att spänna fast instrumentet ombord.

Ta med dig ditt instrument ombord. En extra stol måste dock beställas och betalas till lägsta tillgängliga pris vid bokningstillfället. Du kan inte boka denna biljett via Internet.

  Kontrabas och andra större instrument
 

Kostnad Maxvikt
SEK 0/€0 Ingår i biljettens frivikt*

*Om den totala vikten för utrustningen och övrigt incheckat bagage överstiger frivikten kommer en kostnad för övervikt tas ut.

Instrument av denna storlek accepteras endast hos Malmö Aviation om de är förpackade i hårt fodral/hard case som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att ta med dig instrumentet.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Skidor

Säljs via resebyrån eller tour operatör där du bokat din biljett.
Utrustning innefattar: Ett par skidor och ett par stavar eller en snowboard.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Vattenskidor

Kostnad Vattenskidor (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxvikt
SEK 300 32 kg

Utrustning innefattar ett par vattenskidor/waeboard.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

 

Vindsurfingbräda/Kitesurfing

Kostnad (Priset gäller Tur/Retur resa) Maxmått
SEK 800 4.0 m

Utrustningen skall vara emballerad så att den tål frakt.

Specialbagaget kan endast tas med i mån av plats och kan inte garanteras.

Spädbarn

Spädbarn får inte ha med sig något eget bagage utan deras "bagage" är deras vagn. Mamma/pappa får lov att ta med sig vad spädbarnet behöver under flygresa, dvs blöjor/barnmat/medicin. Mer information finns på www.swedavia.se

Sällskapsdjur

Malmö Aviation accepterar ej transport av sällskapsdjur på utrikeslinjer/charterflygningar.

Särskilda behov

Särskilda behov (bokning av assistans (ink assistanstyper), manuell/eldriven rullstol, rollator, ensamresande barn, flyga under graviditet, djur)

Bokning av assistans för resenärer med nedsatt rörlighet.

 • Om du inte kan förflytta dig till nödutgång vid en eventuell evakuering räknas du som rörelsehindrad.
 • Assistans måste beställas i samband med bokning, per telefon.

Enligt EU förordningen skall bokning av assistans göras senast 48 timmar innan avresa.
Bokning senare än 48 timmar före avresan, behandlas som en oanmäld assistans.
Detta innebär att passageraren fortfarande har rätt till assistans, men att väntetid kan uppstå, då föranmälda prioriteras först. I samband med din beställning av resa  hos din researrangör måste du ange vilken typ av hjälp du behöver. 

Kontakta aktuell flygplats om det finns några frågor kring kommande ändringar. Mer information om de nya reglerna kommer att finnas på www.swedavia.se några dagar innan de träder i kraft. 

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Typ av assistans
MAAS Meet and assist Jag kan gå själv men behöver stödhjälp
MAASYP Young person jag önskar ledsagning till och från planet på min resa
WHCR Wheelchair on ramp jag behöver rullstol till/från planet men kan själv gå upp- och nedför trappor och ta mig till flygplanssätet
 WCHS Wheelchair up/down stairs  jag behöver rullstol till/från planet, lyftas eller stödhjälp upp- och nedför trappor, men jag kan själv gå till flygplanssätet.
WCHC Wheelchair to cabin seat jag behöver rullstol till/från planet, lyftas upp- och nedför trappor samt jag måste bäras till flygplanssätet

Incheckning
Behöver du assistans ska du infinna dig vid inchekningen minst 2 timmar före avgångstid på utrikes flygningar

Eldriven rullstol
Malmö Aviation accepterar inte eldrivna rullstolar/permobilar.

Manuell rullstol
Handdriven, hopfällbar rullstol får alltid medtagas gratis.

Rollator
En manuell rollator får alltid tas med gratis. Du kan välja att lämna ifrån dig den vid incheckningen eller ta med dig den ut till flygplanet. Vid ankomst återfås den på ankomstbandet (undantag på Bromma och Umeå där den kan återfås direkt vid flygplanstrappan)

Esamresande barn
På charterflygningar med Malmö Aviation tillåter vi inte ensamstående barn (UM).

Resa under graviditet
Bestämmelserna om flygning för gravida kvinnor kan skilja sig från bolag till bolag.

Våra bestämmelser är enligt nedan:

Vecka 0-35
Gravida kvinnor tillåts flyga fram till fyra veckor innan beräknad nedkomst. Resan måste då vara avslutad innan man påbörjar den fjärde veckan innan beräknad nedkomst.

Vecka 36-37
Vid mindre än fyra veckor, men mer än två veckor till beräknad nedkomst, tillåts flygning endast mot ett läkarutlåtande och läkarintyg. Flygningen får inte vara längre än 4 timmar.

Vecka 38-40
Om det är mindre än två veckor till beräknad nedkomst, tillåter vi inte att den gravida flyger med oss. 

Resa med djur
Malmö Aviation accepterar ej transport av sällskapsdjur på utrikeslinjer/charterflygningar. Särskilda tullbestämmelser förekommer vid utrikesresa med djur.

Dokument för nedladdning

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage
Blankett för ensamåkande barn
Förordning 261/04
Förordning 1107/2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006.Rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

EU förordning 1107/2006

Förordning 889/2002
Montrealkonventionen
Regler: student och pensionär
Regler: utrikes
Års- och halvårskort och klippkort

Information Umeå - Amsterdam

Umeå-Amsterdam

Biljettyper:

Lowflex

Flex

FullFlex

Ombokning:

70 Euro per person och ombokningstillfälle

Gratis till samma bokningsklass

Gratis

Återbetalning

Nej

Ja

Ja

Barnrabatt

Barn 0-2 år: 90%

Barn 2-11 år: 25%

Barn 0-2 år: 90%

Barn 2-11 år: 25%

Barn 0-2 år: 90%

Barn 2-11 år: 25%

Ombordkoncept

Kaffe/te/smörgås ingår.

Alkohol och snacks finns till försäljning.

Kaffe/te/smörgås ingår.

Alkohol och snacks finns till försäljning.

Kaffe/te/smörgås ingår.

Alkohol och snacks finns till försäljning.

Incheckat Bagage

20 kg

20 kg

20 kg

Handbagage

8 kg

8 kg

8 kg

Intjäning Bonuspoäng

600 p (barn 2-11 år 300 p)

1000 p (barn 2-11 år 300 p)

1400 p (barn 2-11 år 300 p)